โครงการแพทย์ ปธพ.สัญจร


ได้มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 9 คลินิก ได้แก่ 1. ตรวจรักษาโรคทันตกรรม 2. คัดกรองโรคตับและมะเร็งท่อ 3. ตรวจรักษาโรคหัวใจ ตรวจร่างกาย EKG, P-A Chest, Echogram 4. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย แมมโมแกรม 5. ตรวจรักษาโรคตา คัดกรองโรคต้อหิน & ผ่าตัดต้อกระจก 89 ตา 6. ตรวจ & รักษา & ผ่าตัดโรค หูคอจมูก 7.ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 8.ตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ รักษานิ้วล็อค รักษารัดข้อมือ 9. หน่วยเทคนิคการแพทย์และเวชศาสตร์ แล็ป กายภาพบำบัด และมีพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลคุณธรรม รพ.คอนสวรรค์

สรุปยอดผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 3,967 คน จาก 9 คลินิก มีผู้สนับสนุนโครงการแพทย์อาสาฯจำนวน 780,000 บาท รวมกับงบมูลนิธิที่สนับสนุนไปล่วงหน้า 100,000 บาทเป็น 880,000 บาท และผู้สนับสนุนสิ่งของจากบริษัทต่างๆ งบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการฯ จำนวน 699,520.92 บาท ดังนั้นจะมีงบประมาณเหลือจากการรับบริจาคจำนวน 180,479.08 บาท รวมถึงมีการจัดแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ และ ภาพวาดในหัวข้อ “เมื่อแพทย์อาสา มาคอนสวรรค์บ้านฉัน” ซึ่ง งบประมาณเหลือจากการรับบริจาคจำนวน 180,479.08 บาท จากการจัดงานมอบให้โรงพยาบาลคอนสวรรค์ เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ต่อไป

(รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์) รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปธพ.3 โครงการแพทย์อาสา 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 3 โดยในปี 2559 ดำเนินการไปแล้วจำนวน 6 ครั้งรวมแพทย์ 26 ท่าน และในปี 2560 ดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 ครั้ง รวมแพทย์ 18 ท่าน โดยจะมีกิจกรรมผ่าตัดคนไข้รวมถึงการบรรยายให้คำปรึกษา โดยมีนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 3 ,ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการแพทย์อาสา สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ คือ คนไข้ที่จังหวัดนราธิวาส มีความสุข หมอที่ไปไม่กลัวสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และได้กำลังใจที่เกิดขึ้นจากการทำงานนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เป็นโครงการต่อเนื่องที่มีความต้องการของพื้นที่เป็นโครงการแพทย์อาสาของ นศ.ปธพ.รุ่นที่ 3 (พญ.อภิรมย์ เวชภูติ) หลังจากที่ นศ.ปธพ.รุ่นที่ 3 ได้จัดโครงการแพทย์อาสาฯ ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เสร็จแล้ว แต่ถ้ามีความเดือดร้อนของพื้นที่ก็จะเข้าไปช่วยดูแลต่อ ซึ่งได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลว่าประชาชนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ การส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และการตรวจคลื่นโรคหัวใจ ซึ่งทางโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเพียง 1 คน แต่มีผู้ป่วยตกค้างการตรวจคลื่นหัวใจอยู่จำนวน 300 ราย จึงได้ประสานทางทีมแพทย์โรคหัวใจของ ปธพ.3 เข้าไปช่วยลงพื้นที่ตรวจผู้ป่วยจำนวน 300 รายให้เสร็จ โดยวันที่ 11 ตุลาคม 2560 จะลงพื้นที่ตรวจครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2 และเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 3 คาดว่าจะทำได้ ครั้งละประมาณ 100 ราย หลังจากนั้น ทางโรงพยาบาลจะสามารถดำเนินการต่อเองได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพจะสนับสนุน เครื่องตรวจ echo จำนวน 3 เครื่องพร้อมเจ้าหน้าที่ ในเรื่องงบประมาณใช้งบประมาณของรุ่น นศ.ปธพ.3

นักศีกษาหลักสูตรฯ ปธพ.2 ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 โดยมอบผ้าห่ม กระติกน้ำไฟฟ้า และกาต้มน้ำไฟฟ้า และสิ่งของบริจาคอื่นๆ ให้กับผู้ป่วย เด็กๆ ชาวเขา ณ โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และมอบผ้าห่ม ครุภัณฑ์ ให้กับโรงโรงเรียนสอนคนตาบอด สันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และ อาจารย์ทั้งโรงเรียน #ทีม ปธพ.2 ไปไหนขอไปทำประโยชน์ให้สังคม

นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) ได้จัดโครงการ ปธพ.5 สัญจร ไปยังจังหวัดน่าน ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะมีกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.5 ร่วมกับกรมสวัสดิการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุจำนวน 1,000 อัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ณ ลานชั้น 1 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน.นอกจากนี้ยังร่วมกันบริจาค เครื่องกีฬา อุปกรณ์ ทางการศึกษา ทุนการศึกษา เสื้อหนาว ผ้าห่ม ฯลฯ

ในการจัดแพทย์อาสาในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้บริการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในชนบทที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในระดับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากแพทย์อย่างทั่วถึง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วย และลดคิวการรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัด ซึ่งจะเป็นการหารูปแบบการจัดโรงพยาบาลสนามสำหรับโรคเฉพาะทางในระดับชุมชนในกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินอีกด้วย

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และชมรม ปธพ. จึงร่วมกันจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก (โรงพยาบาลชุมชน) อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00น. ถึง 15.00น. มีการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง 12 คลินิก ได้แก่ 1. คลินิกโรคทันตกรรมและโรคในช่องปาก 2. คลินิกคัดกรองโรคมะเร็งตับและอัลตร้าซาวด์ 3. คลินิกโรคหัวใจ ตรวจร่างกาย EKG , P-A Chest x-ray, Echogram 4. คลินิกโรคตา ตรวจโรคตา ผ่าตัดตาต้อกระจก ถ่ายรูปจอประสาทตา 5. คลินิกส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร 6. คลินิกตรวจโรคผิวหนัง 7. คลินิกขาเทียม 8. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 9. คลินิกศัลยกรรม ศีรษะ คอ และไทรอยด์ 10. คลินิกตรวจรักษาริดสีดวงทวาร 11. มอบอุปกรณ์คนพิการ และแว่นตา 12. การตรวจเลือดและวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา นอกจากนี้ยังมีกายภาพบำบัด และตรวจร่างกาย การแนะนำโภชนาการให้กับประชาชน รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2561 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 96 รูป

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พุทธสถาน พรหมวิชรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 273 รูป

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 477 รูป

ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 743 รูป

ครั้งที่ 5 วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ธรรมสถาน วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 222 รูป

ครั้งที่ 6 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 226 รูป

ครั้งที่ 7 วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 450 รูป

ครั้งที่ 8 วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราช วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 258 รูป

ครั้งที่ 9 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
มีพระภิกษุสงฆ์ เข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน ...... รูป

ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี