โรงพยาบาลคุณธรรม


ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับ "ตู้สะพานบุญ" เพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย ประจำห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๒ ปี

วันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์


 1. รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 2. รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 3. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก
 4. รพ.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 5. รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 6. รพ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
 7. รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์
 8. รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
 9. รพ.หลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม
 10. รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 11. รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา
 12. รพ.แม่สอด จ.ตาก
 13. สาธารณสุขระดับอําเภอ โนนดินแดง
 14. รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
 15. รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี
 16. รพ.กันตัง จ.ตรัง
 17. รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
 18. รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 19. รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
 20. รพ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
 21. รพ.เลย จ.เลย
 22. รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 23. รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย รพ.คุณธรรม จ.แพร่
 24. รพ.ระนอง จ.ระนอง
 25. รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา จ.หนองบัวลำภู
 26. รพ.ค่ายสุรนารี​ จ.นครราชสีมา​
 27. รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ศรีสะเกษ
 28. รพ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 29. รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 30. รพ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
 31. รพ.วังวิเศษวังวิเศษ จ.ตรัง
 32. รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ตรัง
 33. รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ระยอง
 34. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง
 35. รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.กาญจนบุรี
 36. รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 37. รพ.ราชพิพัฒน์ กทม.
 38. รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นครราชสีมา
 39. รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 40. รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 41. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
 42. รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
 43. รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 44. รพ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 45. รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
 46. รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น
 47. รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
 48. รพ.สมเด็จพระยุพราชสาบุรี จ.ปัตตานี
 49. รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
 50. รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 51. รพ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 52. รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
 53. รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 54. รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
 55. รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร
 56. รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 57. รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา
 58. รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
 59. รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส
 60. รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
 61. รพ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
 62. รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ เชียงใหม่
 63. รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 64. รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สระบุรี
 65. รพ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา

"ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และโรงพยาบาลคุณธรรม" ความเป็นมาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี