ข่าวและกิจกรรม


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65


29 มีนาคม 63 เวลา 10.00 น ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหมายให้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษาจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับ (ปธพ.7) ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยโครงการนี้เป็นการร่วมใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแพทย์ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และ จากหลายสถาบัน วัตถุประสงค์เพื่อ ลดระยะเวลารอคอย ในการทำหัตถการ โดยเเพทย์เฉพาะทางโดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวันชัย เเข็งการเขต. รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ และผู้เเทน นักศึกษา ปธพ 7 ได้กล่าวรายงาน และ สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งได้เริ่มตั้งเเต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 6 คลินิก ประกอบด้วย 1. คลินิกตาต้อกระจก 2. คลินิกศัลยกรรมกระดูก 3. คลินิกศัลยกรรมประสาท 4. คลินิกคัดกรองวัณโรคปอด 5. คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 6. คลินิกรับบริจาคโลหิต โดยมีจำนวนผู้รับบริการทั้ง 6 คลินิก รวม 3,014 ราย และ หลังจาก สถานการณ์ โรค COVID -19 คลี่คลาย จะดำเนินการโครงการอีก 8 คลินิก ต่อไป ตามโครงการครับ