ข่าวและกิจกรรม


โครงการ ตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต ณ ห้องประชุม ชั้น 14 ตึกแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข