ข่าวและกิจกรรม


คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลำปาง และลำพูน


คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลำปาง และลำพูน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ประธานโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้จัดคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลำปาง และลำพูน โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด Coverall PPE กว่า 9,000 ชุด หน้ากากอนามัย 60,000 ชิ้น หน้ากาก N95 27,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 1,000 ลิตร ถุงคลุมเท้า 11,000 คู่ ตู้อบหน้ากาก UVC 200 ตู้ กระเป๋าอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 1,000 ถุง และเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล 2 เครื่อง เพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N 95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอ็กซเรย์ ดิจิตอล ฯลฯ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนทางภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติโควิด-19 ตามพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทั้งจัดให้มีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย คุณกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ศ.คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

https://youtu.be/IQkwxAM6IZE