ข่าวและกิจกรรม


คาราวานอาสาร่วมใจกู้ภัยโควิด


วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ สภากาชาดไทย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้สนับสนุนโครงการ ฯ ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ได้รับการบริจาคไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบริจาคสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วย

สำหรับขบวนคาราวาน ฯ ครั้งนี้จะเป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ลอตแรกของโครงการ ฯ ไปยัง รพ.ในจังหวัดภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานรับมอบและช่วยดำเนินการแจกจ่ายไปยัง จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากพบว่า มีผู้ป่วยจำนวนมากและกำลังมีประชาชนคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ต่อจากนั้นจะทยอย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคไปให้ครบทั่วทุกภูมิภาค

โครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ปัจจุบันได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลประมาณ 30 ล้านบาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 100,000 รายการ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019

https://youtu.be/64vT8Hay8Vc