ข่าวและกิจกรรม


โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVIC ของ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์


โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVIC ของ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริจาคอุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจแบบให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลเวียนสูง ให้ สถาบันบําราศนราดูร 2 เครื่องราคาเครื่องละ 240,000 บาท รวม 480,000 บาท เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด ที่มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วใน โรงพยาบาล

ขออนุโมทนากับผู้บริจาคทุกท่านครับ #อาสาร่วมใจ Fight COVID