ข่าวและกิจกรรม


โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVIC ของ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และ หลักสูตร ปธพ.2 บริจาคเตียงผู้ป่วย Hill-Rom ให้กับ รพ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อสนับสนุน สำนักการแพทย์ กทม.ในการเตรียมความพร้อม ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ และ เตียงผู้ป่วย สำหรับรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19