ข่าวและกิจกรรม


ส.อ.ท. บริจาคชุด PPE 1,000 ชุด ให้มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ใช้ป้องกัน COVID-19


วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมัย ลี้สกุล รองประธาน ส.อ.ท. และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. มอบชุดป้องกันและแว่นนิรภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 1,000 ชุด ให้กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1219 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19