ข่าวและกิจกรรม


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สถาบันมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ.Executive : ปธพ.X) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ได้เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสาฯ ที่นับเป็นหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดมแพทย์จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มาตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยบริการที่ครบถ้วนรอบด้าน โดยเปิดให้บริการจำนวน 30 คลินิกโรคเฉพาะทาง อาทิ คัดกรองมะเร็ง, ผ่าตัดต้อกระจก, แขนขาเทียม, รถเข็นพระราชทาน, ตรวจสุขภาพพระสงฆ์, ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) โดยแพทย์อาสากว่า 200 คน จิตอาสากว่า 2,000 คน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนและพระสงฆ์ กว่า 10,000 ราย เข้าถึงการรักษา สอดคล้องกับโครงการพาหมอไปหาคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ค.67 ที่รพ.พระนครศรีอยุธยา และที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พ.ค.โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะกรรมการการจัดงานแพทย์อาสาฯ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ., ปธพ.1-10 ,ปนพ.1 คณะผู้บริหาร และส่วนราชการในพื้นที่เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ อันเป็นการช่วยลดการเดินทาง ลดระยะเวลาของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน นอกจากนี้ยังนับเป็นเกียรติของชาวพระนครศรีอยุธยา ที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ชาวพระนครศรีอยุธยามีโอกาส ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับรักษา และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนต่อไป