ข่าวและกิจกรรม


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ต้องการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา


ดาวน์โหลดใบสมัคร 15/07/63

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1.นางสาวปริมาส ป้องเจริญ โทร. 084-321-3111
2.นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ โทร. 062-001-1554